C2-112 versie 2015
: nieuwigheden
  6.3.2.3 Q + motor: manometer met contacten?
  9.3.2 Opbouw meetcel
  9.3.5 Schema meetcel
  9.4.1 Spanningsmeting
  12.2.4 Kabelkanalen en kabelkelders
  13.4.2 Vertraagde minimumspanningsspoel

Beveiligingen
  ANSI beveiligingscodes in Engels of in Frans


SF6 en Kyoto , manometer

  Wat zijn de bestaande reglementeringen betreffende SF6 gas ?
  Wat zijn de gewichten en druk van SF6 in verschillende produkten?
  Wat zijn de Safety data sheet van SF6?
  Positie van manometer van RM6?RM6 RM6
  Elektrisch uithoudingsvermogen en onderhoud van de vermogenschakelaars


  Oude gamma's
  Catalogi
  Handleidingen


Isolarc
  Electrish schema van de hulpcontactenblok


CE-Markering
  Richtlijnen betreffende middenspanningsapparatuur

In het kort :
De uitrustingen en apparaten in middenspanning zijn niet betrokken door de CE-markering vermits ze worden beschouwd als vaste installaties.
Ze zijn niet bestemd om afzonderlijk verkocht te worden.
De beveiligingsrelais type Sepam kunnen apart verkocht worden en moeten voldoen aan de CEM richtlijnen.

Klik hier om het document CAPIEL te openen. ( Coordinating Committee for Commun Market Assosiations of manufacturers of Industrial Electrical Switcgear and Controlgear)